Водещи експерти в областта на наемането на работна ръка от чужбина

WORKERS4U е многонационална компания, фокусирана върху управлението на човешките ресурси в различни трудоемки отрасли. Тези индустрии включват селско стопанство,строителство, индустриално производство, производство, риболов, гостоприемство,гериатрични грижи и сестрински грижи по целия свят. WORKERS4U нае голям брой квалифицирани кандидати през последните 12 години за работа в тези отрасли в държави различни от техния произход. Управляваме агенции за набиране на персонал в Далечния Изток, включително Тайланд, Китай, Мианмар, Непал, Филипините и Индия. Това позволява 100% контрол върху процеса на набиране на персонал, което е най-същественият аспект на нашия бизнес. Чрез прецизен избор на всеки кандидат можем да гарантираме, че техните умения, квалификации и професионален опит са съобразени с конкретните нужди на всеки работодател. Работниците, които Workers4U предоставя, ще имат пряко и постоянно трудово правоотношение със своя работодател през целия период на договорите им. С 11- годишен опит в този бизнес в световен мащаб, Workers4U разработи голяма мрежа от контакти и ресурси, както и дълбоко разбиране на законосъобразностите, свързани снабирането и настаняването на чуждестранни работници. Тези инструменти улесняват процесите на кандидатстване за издаване на визи и разрешителни за работа, които процеси могат да отнемат до шест месеца.

Области за набиране на персонал

Строителство

Строителството представлява един от най-големите отрасли в България. Търсенето на квалифицирани работници непрекъснато нараства, тъй като в повечето провинции на България има очевиден недостиг на квалифицирана работна ръка.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Селското стопанство постоянно страда от недостиг на квалифицирани работници, временни и постоянни, които са от съществено значение за основните функции на прибирането на реколтата, подрязването, селекцията, опаковането и т.н.

ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО

По-голямата част от българското промишлено производство е под напрежение и страда от голям дефицит от квалифицирани работници.

РИБАРСТВО

Рибовъдните стопанства по света страдат от недостиг на висококачествена, работлива, професионална, дългосрочна работна ръка.

ХОТЕЛИЕРСТВО И ТРАДИЦИОННИ РЕСТОРАНТИ

Глобализацията, границите на кулинарната култура на практика изчезнаха В днешно време е изключително просто да опитате различни видове източна кухня по улиците на големите столици на света.

СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ, СЛУЖИТЕЛИ В ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА И ИКОНОМИ

Workers4U прави избора на работници за тази област с най-голямо внимание. Специалните нужди на човека или семейството се изучават и тогава започва трудната задача да се наеме найподходящия кадър за работата.

НАШИТЕ УСЛУГИ

За да гарантира ефективно обслужване на клиента, Workers4U управлява процеса на получаване на разрешения за работа в България за всеки чуждестранен кандидат. Workers4U също така гарантира, че цялата необходима документация е събрана от работниците от страните на произход, консулските служби и други съответни административни центрове. Workers4U гарантира, че всеки кандидат отговаря на всички законови изисквания, както и че притежава всички необходими умения, опит и експертни познания в необходимите области.

Нашите адвокати, които са експерти по въпросите на имиграцията, работят в тясно сътрудничество с работодателя, за да изпълнят всички изисквания на Имиграционната служба на България и да изготвят договор, специфичен за всеки клиент. В допълнение, нашите юридически органи гарантират, че нашите практики се провеждат в стриктно съответствие сбългарските закони и разпоредби по отношение на заетостта.

След пристигането им в България чуждестранните работници се прехвърлят в предварително подготвени помещения за настаняване, организирани или от Workers4U, или от техните работодатели по договаряне. В някои случаи WORKERS4U поема отговорността за организирането на транспортирането до и от пребиваването на служителите до работното имм ясто.

WORKERS4U предоставя на работниците или почасова заплата или възнаграждение за свършена работа, в съответствие с колективните трудови договори. Според договора на проекта служителите са на разположение да работят за целия период на престоя си в България. Освен това Workers4U предоставя много лични услуги на работниците. Дружеството предлага основни езикови курсове в държавите на произход, за да се сведат до минимум потенциалните езикови бариери при пристигането им в България. WORKERS4U гарантира, че всички чуждестранни работници разполагат с необходимия речников запас, за да изпълняват ежедневните си работни задължения и отговорности.

ЗА НАС

WORKERS4U е многонационална компания, фокусирана върху управлението на човешките ресурси в различни трудоемки отрасли. Тези индустрии включват селско стопанство,строителство, индустриално производство, производство, риболов, гостоприемство,гериатрични грижи и сестрински грижи по целия свят. WORKERS4U нае голям брой квалифицирани кандидати през последните 12 години за работа в тези отрасли в държави различни от техния произход.

Управляваме агенции за набиране на персонал в Далечния Изток, включително Тайланд, Китай, Мианмар, Непал, Филипините и Индия. Това позволява 100% контрол върху процеса на набиране на персонал, което е най-същественият аспект на нашия бизнес. Чрез прецизен избор на всеки кандидат можем да гарантираме, че техните умения, квалификации и професионален опит са съобразени с конкретните нужди на всеки работодател.

За да гарантира ефективно обслужване на клиента, Workers4U управлява процеса на получаване на разрешения за работа в България за всеки чуждестранен кандидат. Workers4U също така гарантира, че цялата необходима документация е събрана от работниците от страните на произход, консулските служби и други съответни административни центрове. Workers4U гарантира, че всеки кандидат отговаря на всички законови изисквания, както и че притежава всички необходими умения, опит и експертни познания в необходимите области.

 

Нашите адвокати, които са експерти по въпросите на имиграцията, работят в тясно сътрудничество с работодателя, за да изпълнят всички изисквания на Имиграционната служба на България и да изготвят договор, специфичен за всеки клиент. В допълнение, нашите юридически органи гарантират, че нашите практики се провеждат в стриктно съответствие сбългарските закони и разпоредби по отношение на заетостта.

 

След пристигането им в България чуждестранните работници се прехвърлят в предварително подготвени помещения за настаняване, организирани или от Workers4U, или от техните работодатели по договаряне. В някои случаи WORKERS4U поема отговорността за организирането на транспортирането до и от пребиваването на служителите до работното имм ясто.

контакт

Можете също да се свържете с нас чрез имейл, като попълните формата по-долу:

Workers4U - Имейл на централния офис: contact@workers4u.net | Румъния - България - Португалия - Испания - Нова Зеландия