СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Селското стопанство постоянно страда от недостиг на квалифицирани работници, временни и постоянни, които са от съществено значение за основните функции на прибирането на реколтата, подрязването, селекцията, опаковането и т.н. …Тази ситуация до голяма степен е причинена от повишаването на стандарта на живот в западните държави. Много млади хора са по-добре образовани, избрали да продължат обучението си, вместо да работят в такъв трудоемък и предизвикателен отрасъл като селското стопанство. Поради това в много български провинции е очевиден недостигът на квалифицирана работна ръка на местно ниво.

 

Въпреки систематизирането и автоматизирането на аспектите на производствения процес, селскостопанският сектор все още е принуден от необходимостта да покрие нуждите си от квалифицирана работна ръка чрез използване на нелегални работници. Workers4U гарантира, че всичките му практики се провеждат строго в съответствие с българските закони и разпоредби за трудова заетост. Всеки кандидат преминава през строг процес на подбор, за да отговаря по-добре на нуждите на работодателя. Работниците, осигурени от Workers4U, могат да работят по различни начини, или на почасово заплащане, или на заплащане за свършена работа. Според договора на проекта, служителите са на разположение да работят за целия период на престоя си.

  • селекция и опаковане
  • дейности в оранжерии събиране на
  • цитрусови плодове
  • цветарство
  • дейности по отглеждане на плодове и
  • зеленчуци
  • птицевъдни и животновъдни ферми
  • събиране на гъби

 

 

 

Workers4U - Имейл на централния офис: contact@workers4u.net | Румъния - България - Португалия - Испания - Нова Зеландия