Строителство

Строителството представлява един от най-големите
отрасли в България.

Търсенето на квалифицирани работници непрекъснато нараства, тъй като в повечето провинции на България има очевиден недостиг на квалифицирана работна ръка. Workers4U подпомага строителните фирми при намирането и наемането на опитни работници с цел преодоляване на проблема с дефицита на работна ръка и завършване на всички планирани проекти навреме.

 

Характерът на строителните работи е много предизвикателен поради прекомерния ръчен труд и неблагоприятните климатични условия. Спривличането на квалифицирани, професионални чуждестранни работници вБългария, Workers4U позволява на работодателите да се концентрират върху своите бизнес приоритети, оставяйки на опитни специалисти процесите на оценка и подбор, както и въпросите, свързани с имиграцията.

Workers4U подробно изучава предприяти ето, което се нуждае от услугите му, за да получи задълбочен о разбиране на неговите нужди и изисквания.

След като тази задача е изпълнена, Workers4U използва систематичен подход за оценка на способностите на работниците, както и техния опит за конкретни дейности. Освен това Workers4U проверява, че всички потенциални кандидати преминават тестове за трудов стаж и практически умения, за да отговарят на изискванията на работодателя

Строителство

    • Кофражисти
    • Работници по наливане на бетон
    • Арматуристи зидари
    • работници по мазилки фаянс и теракота
    • монтажници на гипсокартон

 

Workers4U - Имейл на централния офис: contact@workers4u.net | Румъния - България - Португалия - Испания - Нова Зеландия