ЗА НАС

WORKERS4U е многонационална компания, фокусирана върху управлението на човешките ресурси в различни трудоемки отрасли. Тези индустрии включват селско стопанство,строителство, индустриално производство, производство, риболов, гостоприемство,гериатрични грижи и сестрински грижи по целия свят. WORKERS4U нае голям брой квалифицирани кандидати през последните 12 години за работа в тези отрасли в държави различни от техния произход.

 

Управляваме агенции за набиране на персонал в Далечния Изток, включително Тайланд, Китай, Мианмар, Непал, Филипините и Индия. Това позволява 100% контрол върху процеса на набиране на персонал, което е най-същественият аспект на нашия бизнес. Чрез прецизен избор на всеки кандидат можем да гарантираме, че техните умения, квалификации и професионален опит са съобразени с конкретните нужди на всеки работодател.

 

Работниците, които Workers4U предоставя, ще имат пряко и постоянно трудово правоотношение със своя работодател през целия период на договорите им.

 

С 11- годишен опит в този бизнес в световен мащаб, Workers4U разработи голяма мрежа от контакти и ресурси, както и дълбоко разбиране на законосъобразностите, свързани снабирането и настаняването на чуждестранни работници. Тези инструменти улесняват процесите на кандидатстване за издаване на визи и разрешителни за работа, които процеси могат да отнемат до шест месеца.

Workers4U - Имейл на централния офис: contact@workers4u.net | Румъния - България - Португалия - Испания - Нова Зеландия