ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО

По-голямата част от българското промишлено производство е под напрежение и страда от голям дефицит от квалифицирани работници. Феноменът на глобализацията накара много млади хора да напуснат техникумите и вместо това да изберат университетски квалификации. Това източване на работната сила остави много отрасли в безизходица поради липса на работна ръка

 

Този проблем беше предмет на няколко международни конференции и накара много развити страни да пренесат аспекти от традиционното си производство в азиатските държави. Тези държави разполагат с големи образователни центрове, които предлагат обучение, важно за отраслите.

 

Workers4U постоянно следи процеса на оценяване и тестване, в който всеки работник трябва да се подложи. Workers4U подбира найквалифицираните работници за работата, като избира тези, които се класират в горната част на тестовата група. Тези квалифицирани работници имат опит в сфери като леката и тежката промишленост, дърводелци, тапицери, производители на инструменти и щанци, текстилни работници, заварчици, гравьори и др. В Workers4U разработих ме система, която позволява на работодате лите да се концентрир ат върху своите фабрики и предприяти я, без да се притесняват от проблема сработната ръка. Нашата работа е да осигурим квалифицир ани работници, строго подбрани в съответстви е с найвисоките стандарти в сектора.

 

 

 

Workers4U - Имейл на централния офис: contact@workers4u.net | Румъния - България - Португалия - Испания - Нова Зеландия