ХОТЕЛИЕРСТВО И ТРАДИЦИОННИ РЕСТОРАНТИ

Глобализацията, границите на кулинарната култура на практика изчезнаха В днешно време е изключително просто да опитате различни видове източна кухня по улиците на големите столици на света. С течение ith на времето клиентите имат по-високи очаквания и могат да оценят луксозните творения на автентичен готвач

 

 

Туризмът също стана част от качеството ни на живот. На някои места, като Нова Зеландия, Канада, Румъния и други държави, притокът на туристи сега надминава броя на жителите на страната

 

Това доведе до поток от постоянни и временни работници, заемащи длъжности на ръчна работна ръка, в отделите за храна и напитки, обслужващ персонал, прислужници, готвачи и помощник-готвачи, кухненски персонал и работа в перални, хигиенисти и портиери

Законово документирани работници с постоянно споразумение с работодателя са ключът към получаването на ползите от наетия труд.

 

Workers4U - Имейл на централния офис: contact@workers4u.net | Румъния - България - Португалия - Испания - Нова Зеландия