НАШИТЕ УСЛУГИ

За да гарантира ефективно обслужване на клиента, Workers4U управлява процеса на получаване на разрешения за работа в България за всеки чуждестранен кандидат. Workers4U също така гарантира, че цялата необходима документация е събрана от работниците от страните на произход, консулските служби и други съответни административни центрове. Workers4U гарантира, че всеки кандидат отговаря на всички законови изисквания, както и че притежава всички необходими умения, опит и експертни познания в необходимите области.

 

Нашите адвокати, които са експерти по въпросите на имиграцията, работят в тясно сътрудничество с работодателя, за да изпълнят всички изисквания на Имиграционната служба на България и да изготвят договор, специфичен за всеки клиент. В допълнение, нашите юридически органи гарантират, че нашите практики се провеждат в стриктно съответствие сбългарските закони и разпоредби по отношение на заетостта.

 

След пристигането им в България чуждестранните работници се прехвърлят в предварително подготвени помещения за настаняване, организирани или от Workers4U, или от техните работодатели по договаряне. В някои случаи WORKERS4U поема отговорността за организирането на транспортирането до и от пребиваването на служителите до работното имм ясто.

 

WORKERS4U предоставя на работниците или почасова заплата или възнаграждение за свършена работа, в съответствие с колективните трудови договори. Според договора на проекта служителите са на разположение да работят за целия период на престоя си в България. Освен това Workers4U предоставя много лични услуги на работниците. Дружеството предлага основни езикови курсове в държавите на произход, за да се сведат до минимум потенциалните езикови бариери при пристигането им в България. WORKERS4U гарантира, че всички чуждестранни работници разполагат с необходимия речников запас, за да изпълняват ежедневните си работни задължения и отговорности.

 

Pаботодателите по време на срока на договора им. Workers4U следи отблизо сигурността, условията на работното място, здравето и личното благополучие на работниците. Дружеството също така гарантира, че работодателите са удовлетворени отпрофесионалните умения на работниците, работната етика и компетенции.

Workers4U - Имейл на централния офис: contact@workers4u.net | Румъния - България - Португалия - Испания - Нова Зеландия