Serviciile Noastre

Pentru a asigura un serviciu eficient clientului, Workers4U gestionează procesul de obținere a permiselor de muncă românești pentru fiecare candidat străin. Workers4U asigură de asemenea că toate documentele necesare sunt colectate de la țările de origine, oficiile consulare și alte centre administrative relevante Workers4U se asigură că fiecare candidat îndeplinește toate cerințele legale, precum și că posedă toate abilitățile, experiențele și competențele necesare în domeniul cerut.

 

Avocații noștri specialiști în imigrație colaborează îndeaproape cu angajatorul pentru a desfășura un permis de muncă pentru viză și a crea un contract specific fiecărui client. În plus, autoritățile noastre juridice garantează că practicile noastre sunt realizate strict în conformitate cu legile și reglementările privind ocuparea forței de muncă din România.

 

La sosirea lor în România, lucrătorii străini sunt transferați la spații de cazare preorganizate, organizate fie de către Workers4U, fie de angajatorii lor
contractanți. În unele cazuri, Workers4U își asumă responsabilitatea pentru organizarea transportului la și de la locul de reședință al angajaților la locul de muncă.

 

Workers4U oferă muncitori fie pe bază de salarizare pe oră, fie pe bază de contract individual, în conformitate cu convențiile colective
Conform contractului de proiect, angajații sunt disponibili să lucreze pentru întreaga perioadă de ședere în România În plus, Workers4U oferă un serviciu foarte personal lucrătorilor. Oferă cursuri de limbă de bază în țările de origine pentru a minimiza barierele lingvistice potențiale la sosirea lor în România. Workers4U asigură că toți lucrătorii străini posedă vocabularul necesar pentru a-și îndeplini sarcinile și responsabilitățile zilnice.

 

În plus, Workers4U menține contacte permanente cu angajații străini, precum și cu angajatorii pe durata contractului. Workers4U monitorizează îndeaproape securitatea, condițiile la locul de muncă, sănătatea și bunăstarea personală a lucrătorilor. De asemenea, se asigură că angajatorii sunt mulțumiți de performanțele profesionale ale lucrătorilor, de etica profesională și de competențele acestora.

Workers4U - Head Office e-mail: contact@workers4u.net | Romania – Bulgaria - Portugalia - Spania - Noua Zeelanda